Nowości
Miejska rewolta : awangarda w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie = Urban rewolt : avant-garde art from the collection of the National Museum in Warsaw
Art and China after 1989 : theater of the world
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Warszawa lata 30
Basquiat : Boom for real