New items
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 4],
Louise Bourgeois : an unfolding portrait : prints, books and creative process
Artyści z Krakowa : generacja 1970-1979 = Artists from Krakow : the generation 1970-1979
Władysław Strzemiński : zawsze w awangardzie : rekonstrukcja nieznanej biografii 1893-1917
W lustrzanym odbiciu : grafika europejska a malarstwo w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych ze szczególnym uwzględnieniem późnego baroku