Nowości
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften
W lustrzanym odbiciu : grafika europejska a malarstwo w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych ze szczególnym uwzględnieniem późnego baroku
Art record covers
David Wiesner : & The Art of Wordless Storytelling
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji