New items
May Morris : arts & crafts designer
Galeria Sztuki Średniowiecznej : przewodnik
Barbara Takenaga
Art record covers
W lustrzanym odbiciu : grafika europejska a malarstwo w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych ze szczególnym uwzględnieniem późnego baroku