New items
May Morris : arts & crafts designer
Władysław Strzemiński : zawsze w awangardzie : rekonstrukcja nieznanej biografii 1893-1917
Miejska rewolta : awangarda w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie = Urban rewolt : avant-garde art from the collection of the National Museum in Warsaw
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 4],
Josef Albers : interaction