New items
Historia tańca
Artyści z Krakowa : generacja 1970-1979 = Artists from Krakow : the generation 1970-1979
Art record covers
Gauguin : artist as alchemist
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji