New items
Galeria Sztuki Średniowiecznej : przewodnik
Gauguin : artist as alchemist
Rzeźbiarzu mój - poeto... : życie i twórczość Kazimierza Witolda Ostrowskiego : Lwów 1848 - Warszawa 1880
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
W lustrzanym odbiciu : grafika europejska a malarstwo w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych ze szczególnym uwzględnieniem późnego baroku