New items
Miejska rewolta : awangarda w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie = Urban rewolt : avant-garde art from the collection of the National Museum in Warsaw
Potencjał dziedzictwa : społeczno-gospodarcze przykłady z Europy Środkowej
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Performance art in Eastern Europe since 1960
Tradycja i współczesność fotografii polskiej : fotografia w realizacjach multimedialnych : Prażmowski, Stanny, Pyrlik, Tomaszczuk