New items
Władysław Strzemiński : zawsze w awangardzie : rekonstrukcja nieznanej biografii 1893-1917
No cover
Stanisław Brach : Miodem płynące : projekt artystyczny "Dwie przestrzenie" = Flowing with honey : Two Spaces : An art project
Sztuka wczesnochrześcijańska
Artyści z Krakowa : generacja 1970-1979 = Artists from Krakow : the generation 1970-1979
W lustrzanym odbiciu : grafika europejska a malarstwo w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych ze szczególnym uwzględnieniem późnego baroku