New items
essential Joseph Beuys
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo
Historia teatru
Miejska rewolta : awangarda w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie = Urban rewolt : avant-garde art from the collection of the National Museum in Warsaw
Louise Bourgeois : an unfolding portrait : prints, books and creative process