New items
May Morris : arts & crafts designer
20 rzeczy o Warszawie
Gauguin : artist as alchemist
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition