Nowości
Nostalgia za Kresami : ludowa tkanina wileńska, poleska i huculska
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Sztuka wczesnochrześcijańska
Barbara Takenaga
David Wiesner : & The Art of Wordless Storytelling