New items
Josef Albers : interaction
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo
Off the wall : art of the absurd
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków
Koniec sztuki?! : sto plus pięć wypowiedzi, co ważą sztukę na kilogramy