New items
Rzeźbiarzu mój - poeto... : życie i twórczość Kazimierza Witolda Ostrowskiego : Lwów 1848 - Warszawa 1880
Elementy nowoczesnej architektury : zrozumieć wspólczesne budynki
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
New necklaces : 400 designs in contemporary jewellery
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition