New items
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften
Josef Albers : interaction
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Artyści z Krakowa : generacja 1970-1979 = Artists from Krakow : the generation 1970-1979
art of brutalism : rescuing hope from catastrophe in 1950s Britain