New items
Sztuka wczesnochrześcijańska
Lygia Pape : a multitude of forms
David Wiesner : & The Art of Wordless Storytelling
New necklaces : 400 designs in contemporary jewellery
Artyści z Krakowa : generacja 1970-1979 = Artists from Krakow : the generation 1970-1979