New items
Rzeźba włoska w Polsce około 1770-1830 : katalog
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków
Biblia w Malarstwie Polskim
Off the wall : art of the absurd
Robots : the 500-year quest to make machines human