New items
Nostalgia za Kresami : ludowa tkanina wileńska, poleska i huculska
Miejska rewolta : awangarda w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie = Urban rewolt : avant-garde art from the collection of the National Museum in Warsaw
Współobecność : artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego : Stefan Krygier 1923-1997 : symultanizm form
May Morris : arts & crafts designer
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften