New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Helene B. Grossmann : Share the Light
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 2],
New necklaces : 400 designs in contemporary jewellery
Barbara Takenaga