New items
Off the wall : art of the absurd
Artyści z Krakowa : generacja 1970-1979 = Artists from Krakow : the generation 1970-1979
Współobecność : artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego : Stefan Krygier 1923-1997 : symultanizm form
Zdzisław Beksiński
Lygia Pape : a multitude of forms