New items
Slow Art : The Experience of Looking, Sacred Images to James Turrell
May Morris : arts & crafts designer
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 2],
Artyści z Krakowa : generacja 1970-1979 = Artists from Krakow : the generation 1970-1979