New items
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Miejska rewolta : awangarda w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie = Urban rewolt : avant-garde art from the collection of the National Museum in Warsaw
art of brutalism : rescuing hope from catastrophe in 1950s Britain
Artyści z Krakowa : generacja 1970-1979 = Artists from Krakow : the generation 1970-1979
Gauguin : artist as alchemist