Nowości
Wall to Wall : carpets by artists
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków
Historia teatru
Gauguin : artist as alchemist
New necklaces : 400 designs in contemporary jewellery