New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Potencjał dziedzictwa : społeczno-gospodarcze przykłady z Europy Środkowej
Eileen Agar : Dreaming oneself awake
Slow Art : The Experience of Looking, Sacred Images to James Turrell
Between science and art : Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art