Nowości
Spirit of Painting : Cai Guo-Qiang at the Prado
Lygia Pape : a multitude of forms
Smart product design
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
New necklaces : 400 designs in contemporary jewellery