New items
Louise Bourgeois : an unfolding portrait : prints, books and creative process
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Historia muzyki
Robots : the 500-year quest to make machines human
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo