New items
Bruce Nauman : a contemporary
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Krzysztof Jung : przemiana
On weaving
No cover
Stanisław Brach : Miodem płynące : projekt artystyczny "Dwie przestrzenie" = Flowing with honey : Two Spaces : An art project