New items
Rzeźba włoska w Polsce około 1770-1830 : katalog
David Wiesner : & The Art of Wordless Storytelling
Nostalgia za Kresami : ludowa tkanina wileńska, poleska i huculska
W lustrzanym odbiciu : grafika europejska a malarstwo w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych ze szczególnym uwzględnieniem późnego baroku
Art record covers