New items
Dorota Grynczel : twórczość
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Arthur Szyk soldier in art
Potencjał dziedzictwa : społeczno-gospodarcze przykłady z Europy Środkowej
Miejska rewolta : awangarda w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie = Urban rewolt : avant-garde art from the collection of the National Museum in Warsaw