Nowości
Data visualization for design thinking : applied mapping
Koniec sztuki?! : sto plus pięć wypowiedzi, co ważą sztukę na kilogramy
Dorota Grynczel : twórczość
Historia muzyki
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition