New items
Slow Art : The Experience of Looking, Sacred Images to James Turrell
Art and China after 1989 : theater of the world
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków
Dorota Grynczel : twórczość
Barbara Takenaga