Nowości
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo
Biblia w Malarstwie Polskim
Korean Art : from the 19th centaury to the present
Lygia Pape : a multitude of forms
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji