New items
Sztuka wczesnochrześcijańska
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
May Morris : arts & crafts designer
Josef Albers : interaction
Gauguin : artist as alchemist