New items
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften
Nostalgia za Kresami : ludowa tkanina wileńska, poleska i huculska
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Slow Art : The Experience of Looking, Sacred Images to James Turrell
Artyści z Krakowa : generacja 1970-1979 = Artists from Krakow : the generation 1970-1979