New items
Slow Art : The Experience of Looking, Sacred Images to James Turrell
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków
New necklaces : 400 designs in contemporary jewellery
Eileen Agar : Dreaming oneself awake
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo