New items
On weaving
No cover
Stanisław Brach : Miodem płynące : projekt artystyczny "Dwie przestrzenie" = Flowing with honey : Two Spaces : An art project
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Bruce Nauman : a contemporary
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften