New items
Artyści z Krakowa : generacja 1970-1979 = Artists from Krakow : the generation 1970-1979
essential Joseph Beuys
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften
On weaving
Khmer ceramics : beauty and meaning