New items
Piotr Turek : wibracje i rozmowy koloraturowe
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Between science and art : Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art
Artyści z Krakowa : generacja 1970-1979 = Artists from Krakow : the generation 1970-1979
New necklaces : 400 designs in contemporary jewellery