New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Historia teatru
Off the wall : art of the absurd
art of cartographics : designing the modern map
Otto Dix - Der böse Blick = Otto Dix - The Evil Eye