New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Bruce Nauman : a contemporary
art of cartographics : designing the modern map
Louise Bourgeois : an unfolding portrait : prints, books and creative process
Art and China after 1989 : theater of the world