New items
Władysław Strzemiński : zawsze w awangardzie : rekonstrukcja nieznanej biografii 1893-1917
Smart product design
Barbara Takenaga
Data visualization for design thinking : applied mapping
Gauguin : artist as alchemist