Nowości
Basquiat : Boom for real
Współobecność : artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego : Stefan Krygier 1923-1997 : symultanizm form
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo
Rysowanie w 3D : obrazy realistyczne : ilustrowany poradnik
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition