New items
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Slow Art : The Experience of Looking, Sacred Images to James Turrell
David Wiesner : & The Art of Wordless Storytelling
Bruce Nauman : a contemporary
Dziekanka artystyczna : fenomen kultury niezależnej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 1972-1998