New items
Dorota Grynczel : twórczość
Between science and art : Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Bruce Nauman : a contemporary
Władysław Strzemiński : zawsze w awangardzie : rekonstrukcja nieznanej biografii 1893-1917