New items
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 2],
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Biblia w Malarstwie Polskim
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo
Krzysztof Jung : przemiana