Nowości
Street Fonts : graffiti alphabets from around the world
Eileen Agar : Dreaming oneself awake
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Data visualization for design thinking : applied mapping
Artyści z Krakowa : generacja 1970-1979 = Artists from Krakow : the generation 1970-1979