New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
essential Joseph Beuys
Otto Dix - Der böse Blick = Otto Dix - The Evil Eye
Gauguin : artist as alchemist
David Wiesner : & The Art of Wordless Storytelling