New items
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo
Zdzisław Beksiński
Art and China after 1989 : theater of the world
Street Fonts : graffiti alphabets from around the world
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji