New items
Krzysztof Jung : przemiana
Współobecność : artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego : Stefan Krygier 1923-1997 : symultanizm form
Historia teatru
Otto Dix - Der böse Blick = Otto Dix - The Evil Eye
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo