New items
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Josef Albers : interaction
Basquiat : Boom for real
Dorota Grynczel : twórczość
Artyści z Krakowa : generacja 1970-1979 = Artists from Krakow : the generation 1970-1979